ลูกพูเดิ้ลทอยผสมชิห์สุทอย(ผู้และเมีย) เกรด A ชุดที่ 14 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ(กันย์เจ้าเก่าครับ)
09 ก.ค. 2019 | 13:53:09 | อังคาร
ลูกพูเดิ้ลทอยหน้าหมี เกรด A ชุดที่ 112 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ (กันย์เจ้าเก่าครับ)
08 ก.ค. 2019 | 13:04:51 | จันทร์
ลูกปอมหมีผสมเทอร์เรียร์(เมีย) เกรด AAA จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ(กันย์เจ้าเก่าครับ)
01 ก.ค. 2019 | 14:36:23 | จันทร์
ลูกแจ็ค รัสเซล(เมีย) เกรด A ชุดที่ 40 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ(กันย์เจ้าเก่าครับ)  
01 ก.ค. 2019 | 14:13:42 | จันทร์
ลูกชิวาวาผสมมิเนียเจอร์(ผู้และเมีย) เกรด A ชุดที่ 28 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ (กันย์เจ้าเก่าครับ)
18 มิ.ย. 2019 | 13:46:13 | อังคาร
ลูกแจ็ค รัสเซล(ผู้และเมีย) เกรด A ชุดที่ 39 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ(กันย์เจ้าเก่าครับ)
18 มิ.ย. 2019 | 13:21:13 | อังคาร
ลูกแจ็ค รัสเซล(ผู้และเมีย) เกรด A ชุดที่ 38 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ(กันย์เจ้าเก่าครับ)
18 มิ.ย. 2019 | 12:52:30 | อังคาร
ลูกปอมขนแน่นๆ สีสวยๆ(ผู้) เกรด A ชุดที่ 77 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ (กันย์เจ้าเก่าครับ)
18 มิ.ย. 2019 | 12:24:51 | อังคาร
ลูกบางแก้วสวยๆ(ผู้) เกรด A ชุดที่ 160 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ(กันย์เจ้าเก่าครับ)
03 มิ.ย. 2019 | 10:29:27 | จันทร์
Update ลูกบีเกิ้ลสวยๆ(ผู้และเมีย) เกรด A ชุดที่ 36 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ(กันย์เจ้าเก่าครับ)
03 มิ.ย. 2019 | 10:09:08 | จันทร์
ลูกชิห์สุผสมเทอร์เรียร์(ผู้และเมีย) เกรด A ชุดที่ 98 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ(กันย์เจ้าเก่าครับ)
15 พ.ค. 2019 | 09:06:47 | พุธ
ลูกบีเกิ้ลสวยๆ(ผู้และเมีย) เกรด A ชุดที่ 35 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ(กันย์เจ้าเก่าครับ)
09 พ.ค. 2019 | 18:57:30 | พฤหัส
ลูกแจ็ค รัสเซล(ผู้และเมีย) เกรด A ชุดที่ 37 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ (กันย์เจ้าเก่าครับ)
08 พ.ค. 2019 | 12:15:00 | พุธ
ลูกชิวาวาสวยๆ (ผู้และเมีย) เกรด A ชุดที่ 96 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ(กันย์เจ้าเก่าครับ)
17 เม.ย. 2019 | 09:12:13 | พุธ
ลูกชิวาวาสวยๆ (ผู้และเมีย) เกรด A ชุดที่ 95 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ(กันย์เจ้าเก่าครับ)
17 เม.ย. 2019 | 09:02:39 | พุธ
ลูกพูเดิ้ล(ผู้และเมีย) เกรด A ชุดที่ 111 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ (กันย์เจ้าเก่าครับ)
08 เม.ย. 2019 | 12:22:13 | จันทร์
ลูกพูเดิ้ล(ผู้และเมีย) เกรด A ชุดที่ 110 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ (กันย์เจ้าเก่าครับ)
08 เม.ย. 2019 | 12:05:26 | จันทร์
ลูกมิเนียเจอร์แท้สวยๆ(ผู้และเมีย) เกรด A ชุดที่ 189 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ (กันย์เจ้าเก่าครับ)
01 เม.ย. 2019 | 17:35:55 | จันทร์
ลูกบางแก้วสวยๆ เกรด A ชุดที่ 159 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ(กันย์เจ้าเก่าครับ)
27 มี.ค. 2019 | 11:39:43 | พุธ
ลูกพูเดิ้ลผสมชิห์สุ(ผู้และเมีย) เกรด A ชุดที่ 12 จาก kankarn club มีจัดส่งทั่วประเทศ(กันย์เจ้าเก่าครับ)
11 มี.ค. 2019 | 17:20:27 | จันทร์