เข้าสู่ระบบ           
สมัครสมาชิก           

เมื่อ มาเมะ ชิวาวา ชิวาว่าอยากจะมานั่งตัก

แต่แล้วก็เหมือนมีสิ่งมีชีวิตที่น่าเกรงขามสถิตอยู่ ณ ตรงนั้น